Europejski Urząd ds. Pracy – zagrożenie czy szansa?

europarlament, parlament europejski, pakiet mobilności
EUP rozpocznie pracę już w tym roku

Idea Europejskiego Urzędu ds. Pracy funkcjonowała już wielu lat. Sam pomysł stworzenia urzędu wspierającego mobilność pracowników jest bardzo dobry. Czas pokaże jednak w jakim kierunku prowadzone będą działania EUP. Czy będzie to czysto informacyjno-edukacyjne doradztwo? Czy nowe narzędzie protekcjonizmu gospodarczego? Czy dla branży TSL będą to dodatkowe zagrożenia, zwłaszcza w obliczu Pakietu Mobilności?

Geneza powstania Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Pomysł utworzenia EUP(ELA) został ogłoszony we wrześniu 2017 roku przez prezydenta Juncker’a w jego orędziu na temat ustanowienia europejskich zasad dotyczących mobilności zatrudnienia działających w uczciwy, prosty i efektywny sposób.

Wynik konsultacji dotyczących między innymi legislacji został przedstawiony w parlamencie europejskim w marcu ubiegłego roku. Porozumienie pomiędzy Radą a Parlamentem osiągnięto niespełna rok później ogłaszając rychłe utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Zgodnie z harmonogramem urząd rozpocznie swoją działalność już w trakcie bieżącego roku. Z kolei pełna funkcjonalność powinna zostać osiągnięta w ciągu pięciu lat do 2024 roku.

Niecałe dwa tygodnie temu, 13 maja oficjalnie wyłoniono siedzibę nowo utworzonego urzędu. W konkursie brały udział cztery kraje: Bułgaria(Sofia), Cypr(Nikozja), Łotwa(Ryga) oraz Słowacja(Bratysława). Większością głosów zdecydowano, że siedzibę ELA będzie gościć w Bratysławie.

Struktura i zadania EUP(ELA)

Docelowo Europejski Urząd ds. Pracy będzie posiadać stałą strukturę składającą się z około 140 członków częściowo delegowanych do krajów członkowskich jako wsparcie krajowych struktur. Zarządzać nim będzie rada składająca się z reprezentantów krajów członkowskich która do swojej dyspozycji dostanie budżet wynoszący w przybliżeniu 50 milionów euro.

Środki pozwolą na zacieśnienie współpracy z organami krajowymi. Techniczne i operacyjne wsparcie ma na celu poprawę wymiany informacji, rozwijania codziennych procedur współpracy, przeprowadzania inspekcji a w razie potrzeby, rozstrzygania sporów. Synergia działań doprowadzi do zwiększenia fachowej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a w rezultacie pozwoli też walczyć z pracą nierejestrowaną.

Dodatkowo ważnym aspektem jest integracja istniejących komitetów dążąca do uproszczenia współpracy pomiędzy krajami Unii. Przejawiać się ona będzie ułatwieniami dostępu dla osób fizycznych oraz pracodawców do informacji o ich prawach i obowiązkach. Ponadto rozwijana będzie współpraca pomiędzy państwami UE w transgranicznym egzekwowaniu odpowiednich przepisów unijnych, w tym ułatwianie wspólnych inspekcji. W przypadkach transgranicznych sporów między organami krajowymi lub zakłóceń na rynku pracy, mediowanie i ułatwianie rozwiązania.

Wpływ na branżę TSL

W idei Europejski Urząd ds. Pracy ma być rozwiązaniem, którego beneficjentem będą wszyscy. Przykładem praktycznego działania jest planowane przejęcie zarządzania Europejskiego Portalu Mobilności zawodowej co ma ułatwić migrację zarobkową z korzyścią zarówno dla szukających pracy jak i poszukujących pracowników.

EUP to jednak też istotny krok w stronę skuteczniejszego egzekwowania przepisów pakietu mobilności w tym o pracownikach delegowanych. Dotyczy to też branży transportowej. Wiąże się to z czasem pracy jak i płacą kierujących autami. Po wejściu w życie pakietu mobilności będzie to główny powód inspekcji krajów starej Unii jak Niemcy czy Francja.  Wiele zależy od tego jaką formułę działania obierze EUP. Czy będzie bazą pomocy i wiedzy dla osób fizycznych i przedsiębiorców czy narzędziem protekcjonizmu.

Autor: Michał Jankowski

Specjalista ds. spedycji. Od ponad 5 lat zawodowo związany z drogową spedycją międzynarodową. Prywatnie miłośnik branży TSL, pasjonat wystąpień publicznych oraz dzielenia się wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *