Polsko-kazachstańska grupa ds. transportu – spotkanie nr 3

jedwabny szlak projekt pasa i drogi polsko-kazachstańska grupa ds. transportu
Rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku to duża szansa dla branży TSL

Tranzytowe położenie geograficzne Polski niesie ze sobą wiele szans dla rozwoju branży TSL. Jedną z nich jest reaktywowanie dawnych korytarzy transportowych w postaci Nowego Jedwabnego Szlaku. Projekt pasa i drogi to impuls do ożywienia wymiany handlowej. To jeden z tematów które poruszyła polsko-kazachstańska grupa ds. transportu.

Polsko-kazachstańska grupa ds. transportu – kolejne spotkanie

Ze strategicznego punktu widzenia Kazachstan jest jednym z kluczowych partnerów w Azji Centralnej. Owocna współpraca w zakresie rozwoju  korytarzy transportowych tak transkaspijskich jak i transsyberyjskich leży w interesie obydwu państw. Usprawnienie ich infrastruktury pozytywnie wpłynie na zwiększenie potencjału wymiany handlowej pomiędzy krajami. Odbywającej się zarówno z wykorzystaniem przewozów drogowych, transportu morskiego i lotniczego.

Za opracowanie wspólnych działań, od dwóch lat odpowiada polsko-kazachstańska grupa ds. transportu. Przykładem podjętych działań może być kooperacją spółek kolejowych w ramach Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej. Z kolei w obszarze transportu lotniczego już we wrześniu 2017 roku podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej  a kazachską agencją ruchu lotniczego Kazaeronavigatsia.

W ubiegłym tygodniu kolejne, trzecie już spotkanie miała polsko-kazachstańska grupa ds. transportu. W Warszawie 2-3 lipca odbyło się posiedzenie gdzie rozmowom przewodniczyli Andrzej Bittel – wiceminister infrastruktury oraz po stronie delegacji,  Berik Kamaliew wiceminister przemysłu i rozwoju infrastrukturalnego. Tematem rozmów było między innymi kształtowanie przewozów kontenerowych na osi Chiny – Kazachstan – Polska – Europa. Zgodzono się co do konieczności zwiększenia nakładów na inwestycję w infrastrukturę transportową aby była w stanie poradzić sobą z rosnącą ilością przewożonych towarów.

Wymiana handlowa Kazachstanu z Polską w latach 2016–2018
[mln USD]201620172018
Obroty759,4902,41174,5
Import z Polski254,36326,95283,25
Export do Polski505,03575,17891,25

Kazachstan jest jednym z najbogatszych państw w regionie. Potencjał gospodarczy opiera o o surowce energetyczne i metale ziem rzadkich. Podejmuje jednak działania prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej w celu uniezależnienia się od przemysłu wydobywczego. Grupami produktów które coraz częściej pojawiają się w wymianie handlowej są zboża, ryby, owoce, leki czy wyroby kosmetyczne.

Kazachstan jest jednym z siedmiu krajów(obok Chin, Mongolii, Rosji, Białorusi, Polski i Niemiec) leżącym na kolejowej odnodze Nowego Jedwabnego Szlaku. Z roku na rok odnotowywany jest wzrost potoków ładunkowych który w 2018 roku był o prawie 60% większy niż rok wcześniej. Również obecnie, przewiduje się kolejny 10% przyrost.

Tak dobre wyniki, przekraczające oczekiwania są możliwe dzięki ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych państw. Spotkania takie jak te polsko-kazachstańskiej grupy ds. transportu to okazja do wymiany doświadczeń. Transfer wiedzy dotyczy obszarów takich jak budowy dróg, wdrażania elektronicznego systemu poboru opłat czy kontroli pojazdów realizujących transport. Poruszano też wyzwania transportu lądowego wynikające z gwałtownego rozwoju handlu internetowego.

Autor: Michał Jankowski

Specjalista ds. spedycji. Od ponad 5 lat zawodowo związany z drogową spedycją międzynarodową. Prywatnie miłośnik branży TSL, pasjonat wystąpień publicznych oraz dzielenia się wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *