Rewolucja cyfrowa – kolej 4.0

cyfrowa rewolucja kolei transport szynowy kolej 4.0
Cyfrowa transformacja transportu szynowego

Jesteśmy świadkami trwającej rewolucji cyfrowej. Jednym z jej obszarów jest transport szynowy. Unijna strategia zrównoważonego transportu kładzie duży nacisk na rozwój kolei. Na jego dynamikę najbardziej wpływają technologie teleinformatyczne. Internet pociągów IoT, wykorzystanie chmury obliczeniowej czy narzędzia analizy dużych zbiorów danych Big Data są kluczowymi elementami trwających zmian.

Technologie cyfrowe na kolei

Rewolucja cyfrowa Przemysł 4.0 odciska piętno na wszystkich obszarach biznesu. Wpływa na relacje z klientami zarówno wewnętrznymi, pracownikami, jak i zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Wymaga też przemodelowania strategii biznesowej dążącej do synergii z technologią cyfrową. To z kolei stanowi wyzwanie dla osób zarządzających przedsiębiorstwami. Obserwacja trendów i przewidywanie zmian są niezwykle istotne w tak dynamicznie zmieniających się okolicznościach.

Technologie teleinformatyczne rozwijają się na trzech liniach człowiek – człowiek, człowiek – maszyna, maszyna – maszyna. Wzrost ilości przetwarzanych danych wymusza stosowanie rozwiązań pozwalających na szybką i dokładną analizę danych. Jednym z nich jest wykorzystanie chmury obliczeniowej. Zastosowanie takiej rozproszonej struktury do przetwarzania danych pozwala dodatkowo na wyraźną redukcję kosztów związanych z infrastrukturą IT. Analiza dużej ilości danych Big Data pozwala na wykorzystanie technologii cyfrowych do śledzenia trendów w transporcie szynowym. Przekłada się to na obszary związane z poziomem satysfakcji klienta, wzrostem przepustowości i niezawodności połączeń czy poprawą konkurencyjności na tle innych gałęzi transportu. Zwłaszcza jeśli chodzi o transport towarowy.

Wymienione technologie pozwalają na śledzenie intermodalnych jednostek ładunkowych jak i całego taboru w czasie rzeczywistym. Dodatkową zaletą jest możliwości procesowania e-dokumentów jak elektroniczne listy przewozowe i faktury. W transporcie pasażerskim postęp zmian jest bardziej widoczny. Oprócz systemów dynamicznej informacji pasażerskiej na dworcach, z myślą o klientach stworzono szereg aplikacji mobilnych pozwalających na zakup biletów czy śledzenie informacji o ruchu pociągów w czasie rzeczywistym.

W sterowaniu ruchem w transporcie szynowym postęp technologii cyfrowej można było do tej pory zaobserwować głównie w segmencie pasażerskiego transportu miejskiego np. w metrze. Rozwiązania dla linii dalekobieżnych nadal wymagają usprawnień. Wyzwaniem pozostaje automatyzacja ruchu pociągów. Współpraca systemów ETCS odpowiadających za bezpieczeństwo ruchu z systemami automatycznego ruchu pociągów ATO pozwoli na skrócenie następstw pociągów i zwiększy częstotliwość ich kursowania.

Ścieżki rozwoju w sektorze kolejowym

Głównym nurtem pozostaje zacieśnienie relacji z klientami jako finalnymi odbiorcami usługi. Wzrost oczekiwań ze strony konsumentów nie może zostać bez odpowiedzi. Działania jak wspomniane wcześniej dedykowane aplikacje czy tworzenie możliwości obsługi dokumentów elektronicznych jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia zadowolenia klienta. Nie bez znaczenia jest też zwiększanie bezpieczeństwa np. dzięki robotyce i wykorzystaniu dronów do zapobiegania kradzieży.

Autor: Michał Jankowski

Specjalista ds. spedycji. Od ponad 5 lat zawodowo związany z drogową spedycją międzynarodową. Prywatnie miłośnik branży TSL, pasjonat wystąpień publicznych oraz dzielenia się wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *